Kategóriák
#kontextus Sporthírlap

1920. január 8.

A KAC közgyülése. A Kispesti Atletikai Club a minap tartotta tisztujito közgyülését. A tagok eddig még soha nem tapasztalt nagy számban jelentek meg s az egyes funkcionáriusok évi jelentését a legnagyobb tetszéssel fogadták. A jelentések után az uj elnökség és tisztika választására került a sor. A választások eredménye a következő: Elnök: Csimár Károly építészmérnök. Társelnökök: Eberhardt János postafőigazgató, Reiner Márk gyártulajdonos, Reöthy Vladimir középiskolai igazgató. Ügyvezető elnök: Krausz Jenő. Alelnök: Reznicsek Imre postatanácsos. Főtitkár: Boldog Nándor. Titkár: Kónya Ferenc.

Sporthírlap, 1920. január 8.

Klubvacsora Ujpesten és Ujlakon.

Szombaton két elsőosztályu egyesületünk zárta be a futball esztendőt társasvacsora keretében. Az UTE az ujpesti Közművelődési Kör helyiségében, a III. kér. TVE Határ-utcai klubházában teritett asztalt vendégei és tagjai részére. Mind a két vacsora kitünően sikerült. A nehéz élelmezési viszonyokhoz mérten a házigazda szerepét betöltő egyesület közmegelégedéssel látta el a dolgát, Ujpesten, is Ujlakon is igen jól érezték magukat a vacsora résztvevői. Az asztal körül a klubok tagjainak, a társegyesületek és a szövetség képviselőinek diszes serege foglalt helyet s ékes virágként díszítette az asztalt a hölgyvendégek koszorúja. Az UTE lakomáján Szücs János a klub elnöke vezette be a felköszöntők sorát. Emelkedett hangu beszédében kiterjedt az UTE életének utolsó esztendejére, volt néhány jó szava a klub valamennyi törekvő tagjához s mély megilletődéssel hallgatta a közönség beszédének azt a részét, a melyel a hazafias érzési melegsége és fájdalma sugalmazott. Szücs János megemlékezett a klubb két elhunyt ifju tagjáról, a kiknek arcképét megfesttette az egyesület és ebből az alkatomból leplezett le.

Az MLSz nevében Neuwelt Emil főtitkár köszöntötte az egyesületet, a Kispesti AC üdvözletét Kónya Ferenc tolmácsolta. Vértes Imre a bírák nevében szólalt föl. Felköszöntőt mondott még Hajós Henrik (33 FC), Repiricht Antal (Testvériség), Weisz Fülöp (UTSE), Héderváry Lehel a klub volt elnöke, Ujpest polgármestere, valamint megyebiztosa és Ujpest karhatalmi parancsnoka. A vacsorát záróráig tánc követte.

– A III. ker. TVE pompásan temperált és pazarul világított klubházában folyt le az egyesület szezonzáró lakomája, a melyen az MLSz, Törekvés, TTC, „33“ FC, KAC, ILSz, Tatabánya, Kéve, Postatakarékpénztár, Vérhalom, továbbá a Bírók Testülete és a sportsajtó is részt vett képviselőivel. A vendégeket Stern József dr. udvari tanácsos, a III. ker. TVE elnöke üdvözölte hatásos beszédben, Csányi József dr. az MLSz és a „33“’ FC, Tibor Lajos az ILSz, Pártos Gyula a Törekvés, Békés Mór a TTC nevében ünnepelte az egyesületet és vezetőségét, Tóth István a Vívók futballintézője az elhunyt Hirwarterről és a szerencsétlenül járt Fernjantsikról emlékezett meg. Szép beszédet mondott Varannai István dr. főtitkár, majd Komjádi Béla az egyesület úszószakosztálya nevében, Hőnich Richárd csapatkapitány pedig a III. ker. TVE csapata nevében üdvözölte a megjelent vendégeket.

A felköszöntők után a cigányzenekar tüzes nótára zenditett, megkezdődött a tánc és folyt a vigasság jó kedvben sokáig.


#kontextus

— Felmentették a kispesti jegyzőt. A pestvidéki törvényszéken ma délelőttit Csengey táblabíró gyorsított eljárás szerint ítélkező ötös tanácsa felelősségre vonta Domsic Ferencet, aki a kommunizmus alatt Kispesten a jegyzői teendőket látta el, majd később a szocializált birtokok intézőségénél vállalt állást. A bíróság ötrendbeli izgatás bűntettében vonta felelősségre Domsicot. A tanúk legnagyobb részt úgy vallottak, hogy Domsic nem élt vissza hatalmával, mindenkivel jól tett, sőt az Altruista bank igazgatója Erdélyi dr. tanúvallomásában azt mondta, hogy Domsic működésével jelentős vagyonokat mentett meg a pusztulástól. A bíróság Domsicot mind az öt izgatás vádja alól felmentette. Az ítélet jogerős.

(Friss Újság)

Hozzászólás (előmoderált, csak a témához kapcsolódó hozzászólások jelennek meg)